تبلیغات
تخت تاریخ - وصیت نامه داریوش کبیر به خشایار شاه
تخت تاریخ
ایران سرزمین ما
نوشته شده در تاریخ شنبه 28 مرداد 1391 توسط آزرم | نظرات ()

اینک که من از دنیا مى روم ، بیست و پنج کشور جز امپراتورى ایران است و در تمامى این   کشورها پول ایران رواج دارد و ایرانیان در این کشورها   داراى احترام هستند و مردم آن کشورها نیز در ایران داراى احترامند  ، جانشین من خشایار شا باید مثل من در حفظ این کشورها کوشا  باشد و راه نگهدارى این کشورها این است که در امور داخلى آنها مداخله نکند و مذهب و شعائر آنان را محترم شمرد . اکنون که من از این دنیا مى روم تو دوازده کرور در یک زر ( بیش از ترلیون )در خزانه دارى و این زر یکى از ارکان قدرت تو مى باشد ، زیرا قردت پادشاه فقط به شمشیر نیست بلکه به ثروت نیز هست . البته به خاطر داشته باش تو باید به این خزانه بیفزایى نه این که از آن بکاهى ، من نمى گویم که در مواقع ضرورى از آن برداشت نکن ، زیرا قاعده این زر در خزانه آن است که هنگام ضرورت از آن برداشت کنند ، اما در اولین فرصت آن چه برداشتى به خزانه برگردان .

مادرت آتوسا ( دختر کوروش کبیر ) برگردن من حق دارد پس پیوسته وسایل رضایت خاطرش را فراهم کن. ده سال است که من مشغول ساختن انبارهاى غله در نقاط مختلف کشور هستم و من روش ساختن این انبارها را که از سنگ ساخته مى شود و به شکل استوانه هست در مصر آموختم و چون انبارها پیوسته تخلیه مى شود حشرات در آن به وجود نمى آید و غله در این انبارها چندین سال مى ماند بدون این که فاسد شود و تو باید یعد از من به ساختن انبارهاى غله ادامه بدهى تا این که همواره آذوغه دو یا سه سال کشور در آن انبارها موجود باشد و هر سال بعد از این که غله جدید به دست آمد از غله موجود در انبارها براى تامین کسرى خوار و بار استفاده کن و غله جدید را بعد از این که بوجارى شد به انبار منتقل نما و به این ترتیب تو براى آذوغه در این مملکت دغدغه نخواهى داشت و لو دو یا سه سال پیاپى خشک سالى شود .
هرگز دوستان و ندیمان خود را به کارهاى مملکتى نگمار و براى آنها همان مزیت دوست بودن با تو کافى است ، چون اگر دوستان و ندیمان خود را به کارهاى مملکتى بگمارى و آنان به مردم ظلم کنند و استفاده نا مشروع نمایند نخواهى توانست آنها را مجازت کنى چون با تو دوست اند وتو ناچارى رعایت دوستى نمایى کانالى که من مى خواستم بین رود نیل و دریاى سرخ به وجود آورم ( کانال سوئز ) به اتمام نرسید و تمام کردن این کانال از نظر بازرگانى و جنگى خیلى اهمیت دارد ، تو باید آن کانال را به اتمام رسانى و عوارض عبور کشتى ها از آن کانال نباید آن قدر سنگین باشد که ناخدایان کشتى ها ترجیح بدهند که از آن عبور نکنند اکنون من سپاهى به طرف مصر فرستادم تا اینکه در این قلمرو ، نظم و امنیت بر قرار کند ، ولى فرصت نکردم سپاهى به طرف یونان بفرستم و تو باید این کار را به انجام برسانى ، با یک ارتش قدرتمند به یونان حمله کن و به یونانیان بفهمان که پادشاه ایران قادر است مرتکبین فجایع را تنبیه کند . توصیه دیگر من به تو این است که هرگز دروغ گو و متملق را به خود راه نده ، چون هر دوى آنها آفت سلطنت اند و بدون ترحم درغگو را از خود بران . هرگز عمال دیوان را بر مردم مسلط مکن و براى این که عمال دیوان بر مردم مسلط نشوند ، قانون مالیات را وضع کردم که تماس عمال دیوان با مردم را خیلى کم کرده است و اگر این قانون را حفظ نمایى عمال حکومت زیاد با مردم ماس نخواهند داشت . افسران و سربازان ارتش را راضى نگاه دار و با آنها بدرفتارى نکن ، اگر با آنها بد رفتارى نمایى آن ها نخواهند توانست مقابله به مثل کنند ، اما در میدان جنگ تلافى خواهند کرد ولو به قیمت کشته شدن خودشان باشد و تلافى آن ها این طور خواهد بود که دست روى دست مى گذارند و تسلیم مى شوند تا اینکه وسیله شکست خوردن تو را فراهم کنند . امر آموزش را که من شروع کردم ادامه بده و بگذار اتباع تو بتوانند بخوانند و بنویسند تا اینکه فهم و عقل آنها بیشتر شود و هر چه فهم و عقل آنها بیشتر شود تو با اطمینان بیشترى حکومت خواهى کرد . همواره حامى کیش یزدان پرستى باش ، اما هیچ قومى را مجبور نکن که از کیش تو پیروى نماید و پیوسته و همیشه به خاطر داشته باش که هر کسى باید آزاد باشد تا از هر کیشى که میل دارد پیروى کند . بعد از این که من زندگى را بدرود گفتم ، بدن من را بشوى و آنگاه کفنى را که من خود فراهم کردم برمن بپیچان و در تابوت قرار بده و در قبر بگذار ، اما قبرم را مسدود مکن تا هر زمانى که مى توانى وارد قبر شوى و تابوت سنگى من را آنجا ببینى و بفهمى که من پدرت پادشاهى مقتدر بودم و بر بیست و پنج کشور سلطنت مى کرد مردم و تو نیز خواهی مرد زیرا که سرنوشت آدمى این است که بمیرد ، خواه پادشاه بیست و پنج کشور باشد ، خواه یک خارکن و هیچ کس در این جهان باقى نخواهد ماند ، اگر تو هر زمان که فرصت بدست مى آورى وارد قبر من بشوى و تابوت مرا ببینى ، غرور و خود خواهى بر تو غلبه نخواهد کرد ، اما وقتى مرگ خود را نزدیک دیدى ، بگو قبر مرا مسدود کنند و وصیت کن که پسرت قبر تو را باز نگه دارد تا اینکه بتواند تابوت حاوى جسدت را ببیند . زنهار ، زنهار ، هرگز خودت هم مدعى و هم قاضى نشو ، اگر از کسى ادعایى دارى موافقت کن یک قاضى بى طرف آن ادعا را مورد رسیدگى قرار دهد و راى صادر کند ، زیرا کسى که مدعى است اگر قضاوت کد ظلم خواهد کرد . هرگز از آباد کردن دست بر ندار ، زیرا که اگر از آباد کردن دست بردارى کشور تو رو به ویرانى خواهدگذاشت ، زیرا قاعده اینست که وقتى کشورى آباد نمى شود به طرف ویرانى مى رود ، در آباد کردن ، حفر قنات ، احداث جاده و شهر سازى را در درجه اول قرار بده . عفو و دوستى را فراموش مکن و بدان بعد از عدالت برجسته ترین صفت پادشاهان عفو است و سخاوت ، ولى عفو باید فقط موقعى باشد که کسى نسبت به تو خطایى کرده باشد و اگر به دیگرى خطایى کرده باشد و تو عفو کنى ، ظلم کرده اى ، زیرا حق دیگرى را پایمال نموده اى . بیش از این چیزى نمى گویم ، این اظهارات را با حضور کسانى که غیر تو اینجا حاضراند کردم تا اینکه بدانند قبل از مرگ من این توصیه ها را کرده ام و اینک بروید و مرا تنها بگذارید زیرا احساس مى کنم مرگم نزدیک شده است  .